fbpx

Стрип-тілл в малих і середніх господарствах: перспективи впровадження

В Україні широко застосовують різні системи обробки грунту, і кожна з них має свої сильні і слабкі сторони. Технологія стрип-тілл поєднала переваги кожної з систем і стала актуальною для вирощування просапних культур.

Однак не всі технології обробкм грунту  завжди ефективні з точки зору повноцінного використання добрив і раціональної закладення рослинних залишків. Так, суцільну обробку грунту нелогічно проводити при виробництві просапних зернових культур. А, наприклад, при традиційній системі обробітку грунту обробляється весь орний горизонт. Це є витратною операцією, до того ж проблемним залишається внесення добрив і ефективність їх використання. У консервують технологіях проблематично отримувати смуги з потрібними параметрами грунту в різних по глибині шарах. У міні-тілл і ноу-тілл неможливо розмістити добрива в глибинних горизонтах і локалізовано розподілити по поверхні поля рослинні залишки. Технологія стрип-тілл взяла переваги кожної з систем обробки грунту, що дозволяє отримати в зоні розвитку і росту кореневої системи рослин якісно оброблений грунт з сприятливим для вегетації рослин фракційним складом, розвиненою мережею тріщин в глибинних горизонтах смуги для поліпшення аерації, влагонакопления і влагосохраненія. Також вона забезпечує локальне розміщення потрібної дози мінеральних добрив в оптимальних ґрунтових горизонтах і рівномірний розподіл рослинних залишків у межполосного просторі, сприяє оптимізації термічного режиму грунту і кращому утриманню вологи.

Широкомасштабне виробниче використання системи стрип-тілл пов’язано з технологіями вирощування кукурудзи в США. Крім кукурудзи, ця технологія не менш актуальна для вирощування інших просапних культур: сої, соняшнику, сорго, цукрових буряків, ріпаку.

В умовах обмеженої інформації про волого температурних властивостях ґрунту в смугах і міжполосному просторі, особливо в умовах посушливого періоду, актуальним рішенням є впровадження комплексу машин для смугової обробки грунту, що забезпечує планований ефект.

Серед ефектів такої системи виділимо наступні:

  • часткова обробка грунту і поліпшення екології;
  • економія палива і матеріальних ресурсів;
  • оптимізація режиму зволоження ґрунту;
  • раціональне використання мінеральних добрив;
  • мінімізація парку машин і зниження рівня зносу їх робочих органів;
  • підвищена стійкість культур сівозміни до впливу змін клімату.

Завантажуйте повний каталог техніки Mzuri